početna        o nama

reklame i natpisi        audio - video - multimedia        digital signage        info pano

 

Digital signage – „Nove generacije naviknute na digitalno doba zahtijevaju kompleksnije oglašavanje i klasični im načini više nisu atraktivni, ...evoluciji koja je zahvatila sve medije i sadržaje, ... neki se oglašivači snalaze, a neki gube, no neminovno jest da se navike i korisnici mijenjaju.“Digitalno oglašavanje podrazumijeva slanje vizualnih poruka kroz ekrane na nekom javnom mjestu. Takvo oglašavanje omogućava direktnu komunikaciju s potencijalnim kupcem i čini masovnu komunikaciju djelotvornijom.


Sustav digitalnog oglašavanja je vrlo širok pojam. Može biti vrlo jednostavni element,.. ekran i player koji prikazuje pripremljene aplikacij (telope, video filove, animacije, slike), ili povezan u sustav,... sa jednog servera na više ekrana sa istim ili različitim sadržajem prikaza, upravljiv preko weba i mogušnošću slanja promo materijala na sve lokacije, ili pak na svaku lokaciju zasebno, vremenski programirano (prikaz određene informacije u točno definirano vrijeme). Još napredniji sustavi imaju i interaktivnost, u „stand by modu“ prikazuju promo materijale,... a na senzor ( pokret, dodir) pretvaraju se u sustav sa mogućnošću pretraživanja – info display. Ekran više nije neophodan, može se koristiti i hologramska folija ili akril na samom izlogu, i kao pasivni element i kao interaktivni.


Sustavi su vrlo flexibilni kao ni jedan drugi medij, prilagođavaju se potrebama i mogućnostima naručitelja. Vizualni doživljaj je jedinstven, atraktivnost prikaza ovisi samo o autoru aplikacije dinamična slika vrlo je efikasan način pristupa osobi u usporedbi s tradicionalnim statičkim načinima oglašavanja i informiranja, a kvalitetan sadržaj ne može ostati nezamjećen.


Aktivno se bavimo digitalnim sustavima oglašavanja već nekoliko godina. Neprekidno pratimo novosti u tom području, testiramo ih i prilagođavamo, kako bi krajnji korisnik dobio najkvalitetniji sustav za svoje potrebe. Uključeni smo u nekoliko većih multimedijalnih projekata koji se neprekidno nadograđuju, od infokioska, interaktivne kartografije i pozicioniranja, digitalnih panoa, hologramskih izloga, interaktivnih izloga, pa do velikih led ekrana.


U poslovanju surađujemo i sa drugim tvrtkama koje se bave segmentima unutar sustava (od opreme i uređaja, pa do softwarea i aplikacija koje se izrađuju prema zahtjevima korisnika)


Neke od primjera digitalnog sustava možete pogledati u galeriji.